درباره ما

اسباب بازی کاوه از سال ۱۳۹۴ با تولید تعداد کمی اسباب بازی های چوبی پارلی شروع به کار کرد و اوایل با عدم استقبال هموطنان روبرو شد که کمی باعث دلسردی شد ولی پس از کمی فعالیت به این نتیجه رسیدیم که هموطنان ایرانی بدنبال محصولی با کیفیت و با قیمت مناسب هستند و در نتیجه این مهم در راس بررسی ها و تمهیدات مدیریت اسباب بازی کاوه قرار گرفت و در سدد تولیدات با کیفیت تر و قیمت مناسب بت بر آمدیم

البته هیچ وقت نمیتوانیم ادعا کنیم که بهترین هستیم چون به هر حال بهتر بودن و بهتر ماندن نیاز به تلاش شبانه روزی و مستمر دارد و ما این ادعا را نداریم ولی حتی المکان در حال ارتقائ کیفیت و کمیت محصولات خود هستیم و در این راه همیشه منتظر و ممنون نظرات شما عزیزان در مورد ایرادات و مسایلی که در مورد محصولات ما برای سما مهم هستند حتما با ما در میان بگذارید و حتما بدانید که نظرات شما برای ما مهم هست